شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاري سینا در سال ۱۳۸۲ از شرکت دشت لاله شهرکرد تغییر نام داده و فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۳ با فعالیت در بازار سرمایه کشور آغاز و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۲۱۱۹۰۰ به ثبت رسیده است. این شرکت در سال ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1388/3/30 به شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاري سینا تغییر نام داده است و در حال حاضر جزء شرکت هاي زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می‌باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۳ به عنوان نهادهای مالی در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است و اساسنامه این شرکت طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/03/09 تغییر یافته است.

شرکت های تابعه :

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

Sina Finacial & Investment Holding Co

شرکت ها

step-one
step-two
step-three
step-four